0720 577 756 contact@exfin.ro

Suspendare/ reluare activitate

PFA / II / IF  se poate suspenda printr-o simpla cerere la Registrul Comertului. In cazul suspendarii persoanei fizice autorizate / intreprinderii individuale, pe langa cerere, se vor depune la Oficiul Registrului Comertului competent si toate certificatle constatatoare in original .

Pentru demararea procedurii de suspendare este obligatoriu ca persoana fizica autorizata / intreprinderea individuala sa nu aiba datorii catre bugetul de stat, dar poate avea datorii catre alte firme sau catre angajati. Efectuarea ultimelor plati catre buget depinde si de momentul cand se fac declaratiile respective: semestrial sau trimestrial.

Registrul comertului emite, pe langa decizie, si un certificat constatator prin care se evidentiaza inactivitatea temporara a societatii. Inactivitatea temporara trebuie inregistrata si la Administratia Financiara.Suspendarea produce efecte de la data depunerii cererii de suspendare a activitatii de catre persoana fizica autorizata / intreprinderea individuala.

In cazul suspendarii activitatii se poate obtine si o derogare de la depunerea declaratiilor fiscale (depunere anuala in loc de depunere trimestriala). Regimul derogatoriu nu este insa o etapa obligatorie din procesul de suspendare. Acesta este aprobat de catre Administratia Finantelor, in urma solicitarii printr-o cerere.

Documente necesare:

– act de identitate;

– certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii in original;

– declaraţia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca  nu desfasoara la sediu ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani.

Tarif 199 lei