0720 577 756 contact@exfin.ro

Schimbare sediu social in alt judet

Sediul social se stabileste la constituirea societăţii, prin actul constitutiv şi, ulterior, se poate schimba, printr-un act modificator al actului constitutiv.

Schimbarea sediului social al unei societăţi se poate mută  în alt judeţ.

În cazul în care sediul se mută în alt judeţ este nevoie de:

  • hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor, decizia asociatului unic/ decizia CA/decizia directoratului şi actul adiţional la actul constitutiv;
  • dovezile privind noul sediu social;
  • certificatul de înregistrare şi, după caz, anexa/anexele;
  • actul constitutiv actualizat;
  • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciară de timbru, în original, timbre judiciare, taxe de registru, tariful de publicare în Monitorul Oficial (cca 400 lei);
  • cerere de înregistrare;
  • declaraţie-tip pe propria răspundere;
  • dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (45 lei);
  • cerere de radiere.

În ceea ce priveşte dovada noului sediu, actul poate fi un contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Financiară dacă se încheie între o persoană fizică şi una juridică), un contract de comodat, un contract de vânzare-cumpărare în formă autentică dacă societatea care-şi mută sediul este cumpărătorul s.a. În situaţia în care spaţiul destinat sediului social este un apartament într-un clădire de locuinţe (bloc) este obligatorie obţinerea acordurilor de funcţionare şi anume: acordul asociaţiei de proprietari / locatari, reprezentată de către preşedintele asociaţiei, acordul proprietarilor vecini direct afectaţi de rezultatele activităţii pe care urmează să o desfăşuraţi (vecinul de sus/jos/stânga/dreapta).

Schimbarea sediului social trebuie adusă şi la cunoştinţa Administraţiei Financiare. Astfel, pentru contribuabilii înregistraţi la Registrul Comerţului, solicitarea schimbării domiciliului fiscal la noul sediu social se face prin depunerea de către comerciant a formularului (050) „Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului” la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat noul sediu social.

Organul fiscal are obligaţia de a transmite această solicitare către unitatea fiscală de la vechiul sediu social, în termen de 3 zile. Termenul de transfer al dosarului fiscal al contribuabilului, de către organul fiscal de la vechiul sediu social, a fost stabilit la cel mult 15 zile de la primirea cererii.

 

Tarif  199 LEI