0720 577 756 contact@exfin.ro

Numire/ retragere administrator

O societate comerciala, indiferent de forma sa juridica este administrata de unul sau mai multi administratori. Administratorul, care poate fi persoana fizica sau juridica, este cel care duce la indeplinire vointa societatii comerciale exprimata prin Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor.

Administratorul reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in practica poate aparea necesitatea numirii sau revocarii unui administrator, in considerarea calitatilor profesionale ale acestuia si a beneficiilor, respectiv pierderilor pe care  activitatea sa le-a generat in societate.

Numirea/ Revocarea unui administrator este infaptuita prin hotararea asociatilor unei societati in concordanta cu interesele si planurile de dezvoltare ale societatii.

Societatile comerciale, indiferent de forma lor juridica sunt administrate de unul sau mai multi administratori, care pot fi persoane fizice sau juridice (in anumite cazuri, asa cum este mentionat in art 153, indice 13, alineatul 2 din Legea 31/ 1991 privind societatile comerciale). Administratorul este cel care duce la indeplinire vointa societatii comerciale exprimata prin Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor. Administratorul reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in practica poate aparea necesitatea numirii sau revocarii unui administrator

Cel mai adesea, la preluarea unei firme, noii asociati/ actionari decid schimbarea conducerii executive. Bineinteles, lista situatiilor in care se ia aceasta decizie nu este limitativa, ci exemplificativa, iar situatiile concrete difera de la un caz la altul.

Conform prevederilor legale actuale, pentru numirea/ revocarea unui administrator, pe langa decizia/ hotararea asociatilor, este necesara si actualizarea actului constitutiv in vigoare (pentru a evita problemele, ce apareau in trecut, cu interpretarea actelor aditionale adoptate succesiv).

Acte necesare :

  •  acte de identitate asociati si administrator
  •  actul constitutiv al societatii la zi
  • specimen de semnatura al noului administrator
  • certificatele de cazier fiscal pentru administratorul care are domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice, cetatean strain, in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public
  •  daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator in copie certificata si original insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura este legalizata de un notar public, in cazul persoanelor juridice straine

Tarif 149 LEI