0720 577 756 contact@exfin.ro

Radiere

Radierea unei societati,

Dupa cum am mentionat mai sus, in lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura de lichidare prevazuta de prezenta de legislatia in vigoare. Asta inseamna ca:

 • La Oficiul Registrului Comertului se depun: hotararea AGA pentru modificarea actului constitutiv privind dizolvarea si/sau numirea lichidatorilor si dovezile privind achitarea taxelor.
 • Dupa 30 de zile de la publicarea hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comertului se depun: daca este cazul, contractul de administrare incheiat intre societatea supusa procedurii de dizolvare si lichidare, pe de o parte si lichidatorul persoana juridica, pe de alta parte si dovada privind achitarea taxelor legale.
 • Dupa ce lichidarea a fost efectuata, la Oficiul Registrului Comertului trebuie depusa cererea de radiere insotita de o serie de documente, cum ar fi: bilantul de lichidare aprobat de asociati, dovada agentiei de mediu (daca e cazul), certificatul de atestare fiscala, certificatul de inregistrare (in original) si dovada privind plata taxelor legale.

 

Etapa de dizolvare

 • Cererea de înregistrare (original)
 • Hotărârea AGA prin care se ia act de dizolvarea societăţii şi numirea lichidatorului
 • Declaraţia lichidatorului că deţine această calitate (original)
 • Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original)
 • Dovada plăţii taxei de timbru judiciar, a timbrului judiciar şi a taxei de registru.

Etapa de radiere

 • Cerere de radiere (original)
 • Situaţia financiară de lichidare şi proiectul de repartizare al activului (copie)
 • Raportul lichidatorilor
 • Certificatul de înregistrare şi anexele sale
 • Certificat obţinut de la Fisc din care să rezulte că nu există datorii (copie)
 • Dovada plăţii taxei de timbru judiciar, a timbrului judiciar şi a taxei de registru