0720 577 756 contact@exfin.ro

Infiintare SRL

Societatea cu raspundere limitata – este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris.
Societatea cu raspunderea limitata se poate constitui prin:

asocierea a doi sau a mai multor asociati pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor;

aportul unui singur asociat, care este detinatorul tuturor partilor sociale; asociatul unic poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica.

Documentele pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie pentru inregistrarea societatii cu raspundere limitata – SRL sunt:

– cartea de identitate/pasaport ale asociatului/asociatilor si al administratorului.

– dovada sediului social (actul de proprietate al spatiului unde doriti stabilirea sediului social pentru a va putea redacta contractul de comodat/contractul de inchiriere).

– acordul vecinilor si al Asociatiei de proprietari(in cazul gazduirii sediului social  intr-un apartament) model pe care il punem  noi la dispozitia dvs.

– specimen de semnatura dat in fata Notarului Public

Capitalul social va fi fixat de catre asociati in functie de nevoile societatii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege in valoare de 200 Ron.

De redactarea tuturor documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi.

Infiintarea unei societati comerciale indiferent de forma juridica solicitata (infiintare societate – SRL, SA, SNC):

  • Consultanta cu privire la tipul de firma dorit de client, daca aceasta va fi sau nu platitoare de TVA, precum si alte probleme de drept comercial ce pot aparea in functie de particularitatea cazului
  • Rezervare nume firma;
  • Redactarea actului constitutiv al firmei, ce va cuprinde: datele dvs, obiect de activitate, capital social, inserarea codurilor Caen, conditii de functionare, conditii de lichidare, etc;
  • Redactarea declaratiei de administrator si a declaratiei de asociat in cadrul unei societati comerciale, ca acestia indeplinesc conditiile legale;
  • Redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de inchiriere);
  • Depunerea capitalului social;
  • Depunerea tuturor actelor si reprezentare in fata persoanei desemnate de Registrul Comertului, in vederea obtinerii certificatului de inregistrare;
  • Ridicarea certificatului de inregistrare si predarea acestuia clientului.

Tarif – 199 lei pentru Infiintare SRL

I. Avantaje si dezavantaje la infiintarea unui SRL

Principalele avantaje ale infiintarii unei SRL sunt:

a)asociatii firmei raspund in fata creditorilor cu patrimoniul firmei, si nu cu averea proprie in limitele prevazute de lege;
b)nu este necesara pregatirea profesionala pentru codurile CAEN din actul constitutiv;
c)societatea poate trece in obiectul de activitate oricate coduri CAEN doreste,mai putin cele reglementate prin legi speciale.
d)exista doua optiuni pentru plata impozitului trimestrial: 3% impozit pe venit sau 16% impozit pe profit;
e)daca se opteaza pentru plata impozitului de 16% firma nu este obligata sa aiba salariati;

Principalele dezavantaje ale infiintarii unei SRL:

a)daca se alege varianta de impozitare 3% pe venituri,societatea este obligata ca in termen de 60 zile de la infiintare sa angajeze un salariat cu contract individual de munca;
b)dubla impozitare a profitului:o data 3% impozit pe venit sau 16% impozit pe profit aferent firmei si 16% impozit pe dividende;
c)patronul intra in posesia profitului realizat in anul urmator prin repartizarea profitului ca dividende.

II. Fiscalitate

Impozitarea

Exista 2 optiuni de impozitare:

 a) 3% impozit pe venit –conditii ce trebuie indeplinite: angajarea a minim unui salariat si pana la maxim 9 salariati cu contract individual de munca, in termen de 60 zile de la data eliberarii certificatului de la Registrul Comertului;cifra de afaceri sa nu depaseasca 500.000 euro. Nu pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor urmatoarele persoane juridice care: desfasoara activitati in domeniul bancar;desfasoara activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor,al pietei de capital cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;au capital social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 angajati.

b) 16% impozit pe profit – nu este necesara angajarea nici unui  salariat,profitul impozabil la care se aplica cota de 16% se calculeaza dupa formula: Capitalul social trebuie sa fie de 10000 euro, sau cifra de afaceri trebuie sa depaseasca 500.000 Euro, sau activitatea de consultanata sa depaseasca 20% din total cifra de afaceri.

Caluculul acestui impozit este urmatorul: Total venituri – total cheltuieli – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile

Indiferent de forma de impozitare aleasa, impozitul calculat se declara si se plateste trimestrial pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru trimestrul incheiat.

Atentie!

O firma poate fi microintreprindere platitoare de impozit pe venit 3% sau microintreprindere platitoare de impozit pe profit 16%.

Cu salariati sau fara ?

Primul pas pentru angajarea unui salariat il reprezinta intocmirea Contractului individual de munca si transmiterea acestuia la Inspectoratul teritorial de munca(ITM) prin intermediul programului Revisal cu o zi inainte de inceperea derularii contractului . De asemenea, fiecarui salariat i se intocmeste un dosar care trebuie sa cuprinda documentele necesare angajarii, un exemplar din Contractul individual de munca, iar pe parcurs se completeaza cu actele aditionale intocmite si alte documente care le modifica pe cele initiale.

Inaintea angajarii unui salariat este obligatoriu controlul medical la cabinetul de Medicina Muncii, apoi acest control se afectueaza anual.

Salariatului nou venit i se aduc la cunostinta prevederile Regulamentului intern al firmei, i se inmaneaza un exemplar din fisa postului, este instruit pe linie de Sanatate si securitate in munca. Angajatorului ii este necesara dovada ca angajatul a luat la cunostinta despre toate acestea.

Taxe si impozite aferente fondului de salarii

Angajat:

10.5% contributie individuala de asigurari sociale (pensii -CAS)
5.5% contributie la fondul national unic de sanatate (CASS)
0.5% contributie individuala pentru somaj
16% impozit pe veniturile din salarii

Angajator:
20.80% contributie la fondul de pensii(CAS)
5.2 % contributie la fondul national unic de sanatate (CASS)
0.5% contributie la fondul de somaj
0.85% contributie pentru concedii si indemnizatii
0.25% contributie la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
0.1-…% contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in functie de codul CAEN al activitatii principale declarate.

Salariul minim garantat in plata pentru 2014 este de 1450  lei pentru un program de 8 ore.

Contractele de munca pot fi incheiate pentru norma intreaga – 8 ore – dar si cu timp partial .

In cazul in care nu exista salariati angajatorul nu are nici una din obligatiile prezentate mai sus.

Taxa pe valoarea adaugata

La infiintare, firma poate opta pentru a fi platitor de TVA sau nu.

Optiunea de neplatitor este activa pana la depasirea plafonului de 50.000 euro cifra de afaceri /an,respectiv 220.000 lei (curs euro calculat la data aderarii Romaniei la UE), firma are obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare depasirii plafonului sa se inregistreze ca platitor de TVA prin depunerea formularului 010.

Daca se opteaza pentru varianta “neplatitor de TVA” nu exista posibilitatea ca firma sa poata deduce TVA-ul de pe facturile de achizitii. La emiterea facturilor, de asemenea, nu se va evidentia TVA-ul aferent.

Daca se opteaza pentru varianta “platitor de TVA” de pe facturile de achizitii se deduce TVA-ul,pe facturile emise se colecteaza TVA.

TVA deductibil( facturi primite) > TVA colectat(facturi emise) = TVA de recuperat de la bugetul statului

TVA deductibil( facturi primite) < TVA colectat(facturi emise) = TVA de plata la bugetul statului

Nota : Conform OMFP nr.1984/2011 inregistrarea ca platitor TVA pentru o firma nou infiintata se face cu respectarea anumitor proceduri.

Obligatii declarative

In functie de optiunile firmei la infiintare, o societate are urmatoarele obligatii declarative:
– declaratia 100 trimestriala privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
– declaratia 101 anuala privind impozitul pe profit;
– declaratia 112 declaratie lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale,a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
– declaratia 300 lunara sau trimestriala decont de taxa pe valoarea adaugata;
– declaratia 390 lunara privind achizitiile si livrarile intracomunitare;
– declaratia 392 A anuala privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul precedent ;
– declaratia 392 B anuala privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul precedent;
– declaratia 394 semestriala privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national;

In cazul in care societatea are salariati exista obligativitatea depunerii centralizatorului fiselor fiscale pana la data de 28 februarie a anului urmator pentru anul incheiat.

De asemenea, in termen de 150 zile calendaristice ale anului urmator se depun situatiile financiare anuale pentru anul incheiat.

Registre obligatorii.

-Registrul unic de control
-Registrul de evidenta fiscala pentru platitorii de impozit pe profit
-Registrul jurnal
-Registrul inventar
-Cartea mare

 

Comisionul nostru este de 199 lei!