0720 577 756 contact@exfin.ro

Schimabre sediu

De-a lungul vietii unei societati comerciale fie si PFA (Persoana Fizica Autorizata), II (Intreprindere Individuala) sau IF (Intreprindere Familiala)poate interveni necesitatea schimbarii (mutarea locatiei) sediului profesional  pentru buna desfasurare a activitatii firmei , care poate fi atat in acelasi judet sau dupa caz in alt judet iar pentru acestlucru avem nevoie de urmatoarele acte

– Cartea de identitate a persoanei fizice;
– Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului, in original;
– Contractul de comodat sau de inchiriere sau alt document ce atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
– Acord asociatie locatari/proprietari, daca sediul va fi situat intr-un bloc de apartamente.

Tarif 99 lei