0720 577 756 contact@exfin.ro

Radiere

Potrivit legislatiei in vigoare (art. 21 si 27 din OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale), persoana fizica autorizata si intreprinderea individuala isi inceteaza activitatea si este radiata din Registrul Comertului in urmatoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin vointa acesteia;

c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care intreprinzatorul titular al intreprinderii individuale decedeaza, mostenitorii pot continua intreprinderea, daca isi manifesta vointa, printr-o declaratie autentica, in termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Cand sunt mai multi mostenitori, acestia isi vor desemna un reprezentant, in vederea continuarii activitatii economice ca intreprindere familiala. Dispozitiile art. 11-13 din OUG 44/2008 cu privire la procedura inregistrarii in Registrul Comertului se aplica in mod corespunzator. Activitatea va putea fi continuata sub aceeasi firma, cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor.

Acte necesare radiere PFA / intreprindere individuala:

– act de identitate;

– toate actele eliberate de Registrul Comertului (certificat de inregistrare, certificat constatator, rezolutie)

– certificat de atestare fiscala;

– stampila;

– certificatul de deces, pentru incetarea activitatii PFA / II prin deces.

Tarif 75 lei