0720 577 756 contact@exfin.ro

Punct de lucru

Punctul de lucru este spatiul in care persoana fizica autorizata/titular intreprinderii individuale/intreprinderea familiala isi desfasoara activitatea economica autorizata.
Pentru inregistrarea punctului de lucru este necesar ca persoana fizica autorizata/titular intreprinderii individuale/intreprinderea familiala sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.

Documente necesare pentru dovada dreptului de folosinta :
– contract de vanzare – cumparare  ;
– certificat de mostenitor ;
– contract de inchiriere ;
– contract de comodat –  sau il  tehnoredactam noi ;
– contract de inchiriere  – sau  il  tehnoredactam noi ;
In cazul in care punctul de lucru este detinut in baza unui contract de vanzare-cumparare sau a unui Proces verbal de receptie a constructiei este obligatorie prezentarea Incheierii de Intabulare a dreptului de proprietate in Cartea Funciara. Daca un astefel de document nu exista, atunci trebuie prezentat un Certificat de Rol Fiscal in termen de valabilitate emis de catre Directia de Impozite si Taxe Locale.

In cazul in care punctul de lucru este detinut in baza unui contract de inchiriere (subinchiriere) incheiat cu un proprietar persoana fizica acesta trebuie inregistrat la Administratia Financiara pentru luarea in evidenta.
In cazul in care punctul de lucru este detinut in baza unui contract de inchiriere (subinchiriere) cu un proprietar persoana juridica nu este necesara inregistrarea acestuia la Administratia Financiara, fiind suficienta simpla semnare si stampilare a acestuia.

In situatia in care spatiul destinat punctului de lucru este un apartament intr-o cladire de locuinte (bloc) este obligatorie obtinerea acordurilor de functionare, si anume :
Acordul Asociatiei de Proprietari / Locatari, reprezentata de catre Presedintele Asociatiei;
Acordul proprietarilor vecini direct afectati de rezultatele activitati pe care urmeaza sa o desfasurati, si anume, vecinul de sus/jos/stanga/dreapta.

ATENTIE! Nu se poate inregistra punctul de lucru in acelasi spatiu unde este declarat sediu profesional. In cazul in care se doreste desfasurarea activititii economice la sediul profesional se va autoriza ca atare, fara a mai fi necesara declararea ca punct de lucru.

Tarif 99  lei