0720 577 756 contact@exfin.ro

INREGISTRARI MARCI OSIM

Dreptul asupra mărcii sau a indicaţiei geografice este dobândit şi protejat prin înregistrarea acestora la OSIM în condiţiile Legii 84/1998 modificată şi completată de Legea 66/2010 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice.
Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot să constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului sau, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.
Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de regulamentul de aplicare a acesteia.
În conditiile în care solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul şi nici o unitate industrială sau comercială, efectivă şi funcţională pe teritoriul Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, este obligatorie reprezentarea prin mandatar autorizat, cu excepţia procedurii de depunere a cererii de înregistrare de marcă.
După modul de reprezentare grafică, mărcile pot fi:
Marca verbală – o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard
Marca figurativă – un element grafic care nu conţine litere sau cifre
Marca combinată – o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi/sau in culori sau o denumire însoţită de un element grafic
Marca tridimensională – marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.
După natura solicitanţilor, mărcile pot fi:
Marca individuală – marca a cărei solicitant/i este/sunt persoana/e juridică/e sau/şi fizica/e;
 Marca colectivă – marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane. Înregistrarea mărcii colective este condiţionată de existenţa şi depunerea unui regulament în care să se indice persoanele şi condiţiile în care acestea sunt îndreptăţite la utilizarea mărcii;
 Marca de certificare – marca a cărei solicitant este o persoană juridică legal abilitată să exercite exclusiv controlul produselor şi serviciilor în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie. Pentru depunere sunt necesare cererea, regulamentul de folosire a mărcii de certificare şi autorizaţia sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare.
Pentru a inregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoţită sau nu de un element figurativ (desen), aveţi de parcurs următoarele mai multe  etape  de care ne putem ocupa noi

În conformitate cu Ordonanţa menţionată anterior avem următoarele taxe de examinare pentru o clasă:
pentru mărcile individuale:
marca verbală: 396 lei;
-marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 504 lei;
-marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 792 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 180 lei.

pentru mărcile colective sau de certificare:
-marca verbală: 1404 lei;
-marca combinată /figurativă/tridimensională alb/negru: 1620 lei;
-marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 1980 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 252 lei.
OSIM examinează în fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzatoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.
Cu condiţia achitării unei taxe suplimentară de urgentare, echivalentă cu dublul taxei de înregistrare şi examinare prevăzute de lege, OSIM examinează şi hotărăşte asupra cererii de marca, în termen de 3 luni de la publicarea acesteia.
În cazul admiterii înregistrării mărcii se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci, în format electronic şi se înscrie în Registrul Mărcilor urmând să se elibereze certificatul de înregistrare cu condiţia achitării taxei prevăzute de lege în valoare de 180 LEI.
        OPŢIONAL! Odată cu cererea de înregistrare de marcă sau în următoarele aproximativ 2-3 săptămâni, puteţi solicita efectuarea unei cercetări documentare. Scopul cercetării este de a afla dacă nu mai este înregistrată o marcă identică sau asemănătoare al cărei titular ar putea face opoziţie la înregistrarea mărcii dvs., în perioada de doua luni de la data publicării. Veţi găsi formularul tip şi taxele corespunzătoare pe site-ul nostru la capitolul de ” Servicii „- punctul 3: ” Servicii în domeniul mărcilor „. Formularul pentru cercetări documentare în domeniul mărcilor are inscripţionat în colţul din dreapta sus cuvântul „MĂRCI”, iar tarifele sunt cuprinse în Ordinul 65/09.07.2008.
Această cercetare documentara are doar caracter informativ pentru dvs. şi nu are nici o legătură cu procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii. Răspunsul la cercetarea documentară este constituit dintr-o listă de mărci, NU ESTE O DECIZIE! Decizia o veţi lua dvs., sau în cazul în care nu vă lămuriţi ce este de făcut, să apelaţi la serviciile unui consilier în proprietate industriala, autorizat de OSIM şi membru al CNCPIR.
Vă mai informăm că toate bazele în care OSIM execută cercetările documentare sunt publice şi pot fi accesate gratuit pe internet la următoarele adrese:
Drepturile asupra mărcilor pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii.
Marca este valabilă 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare şi poate fi reînnoită pentru oricât de multe perioade de 10 ani.
Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României.