0720 577 756 contact@exfin.ro

Infiintare

Cea mai simpla metoda de a face afaceri este persoana fizica autorizata (PFA) sau intreprinderea individuala (II). Decizia de a desfasura o activitate comerciala prin infiintare PFA sau infiintare II aduce intregul control asupra afacerii si a profiturilor rezultate, dar si raspunderea personala pentru eventualele pierderi sau faliment.

Pot deveni persoane fizice autorizate sau

intreprinzatori individuali orice cetateni romani sau ai unor state membre U.E., care au implinit 18 ani, nu au savarsit infractiuni economice si au pregatire profesionala in domeniul in care vor sa fie autorizati.

O PFA isi poate desfasura activitatea intr-o multime de domenii, incepand cu domenii unde nu se cere nici o calificare (curatenie, vanzari), continuand cu meserii independente (instalatori, tamplari, zidari, soferi, mecanici auto, asistenti sociali, ingrijitori, paznici), pana la inalte calificari (juristi, contabili, programatori IT etc.

Actele necesare  pentru infiintare sunt:

  • Copie C.I.

Actul de proprietate al spatiului unde veti gazdui sediul social (in baza acestui document vom redacta contractul de comodat/inchiriere)

  • Acordul vecinilor si al Asociatiei de proprietari/locatari in cazul gazduirii sediului social intr-un apartamentDocumente care atesta pregatirea profesionala: Copie dupa diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat)
  • Dovada vechimii in domeniul de activitate urmarit(carte de munca/adeverinta cu vechime minimum 2 ani in domeniul ales ca activitate )
  • Specimen de semnatura

Tarif – 149 lei pentru Infiintare PFA, II ,IF

I. Avantaje si dezavantaje PFA, II

Principalele avantaje ale infintarii unui PFA sau a unei intreprinderii individuale sunt:

• Costurile cu infintarea sunt mai mici decat cele pentru infintarea unei societati comerciale;
• Nu este necesar un capital social;
• Documentatia pentru obtinerea Certificatului de inregistrare este mult mai simpla;
• Gestionarea este mult mai simpla decat la o societate comerciala;
• Nu este necesara justificarea folosirii banilor ( banii pot fi utilizati in scopuri personale in momentul incasarii).

Principalele dezavantaje ale infiintarii unui PFA sau a unei intreprinderi individuale sunt:

• Datoriile PFA-ului pot fi recuperate din averea proprie a persoanei fizice.
• La infintare, este necesara justificarea experientei/pregatirii profesionale pentru fiecare cod CAEN ales.

II. Etape

• Inregistrarea propriu-zisa – se face la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Formularele si lista documentelor necesare se gasesc pe pagina www.onrc.ro.
• Inregistrarea fiscala – se face la ANAF prin competarea declaratiei 070 „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităti economice în mod independent” si a declaratiei 220” Declaratie privind venitul estimat “, in maxim 15 zile de la ridicarea documentelor de la Registrul Comertului.

III. Fiscalitate

1. Impozit pe venit

Cota de impozit este de 16%.

Se utilizeaza doua forme de impozitare:

1.1. Sistemul real

• La infintare sau la inceputul anului ( pana la 31 ianuarie ), se depune declaratia 220 cu venituri si cheltuieli estimate. Pe baza acestei declaratii, ANAF emite decizia de plati anticipate. Pana pe 15 mai a anului urmator, pe baza registrului de incasari si plati, se completeaza declaratia 200, pe baza careia, ANAF emite decizia anuala de plata.
• In cazul PFA, venituri impozabile sunt sumele incasate in anul de raportare, indiferent de perioada in care acestea au fost facturate, iar cheltuielile deductibile sunt cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii, platite in anul de raportare, indiferent de perioada la care se refera.
• Persoanele impozitate in sistem real au obligatia organizarii contabilitatii in partida simpla.

1.2. Sistemul pe baza normelor anuale de venit

• Norma de venit este un barem stabilit anual de DGFP pe baza caruia se calculeaza impozitul pe venit ce trebuie platit;
• Important! – un pfa inregistrat in sistem real, poate sa treaca la sistemul pe baza normelor de venit doar dupa 2 ani fiscali consecutivi;
• Persoanele impozitate pe baza normelor de venit nu au obligatia organizarii contabilitatii in partida simpla si in consecinta nu au obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat (200);
• In cazul in care persoana fizica desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net se stabileste prin insumarea normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati;
• In cazul in care persoana fizica desfasoara o activitate impusa pe baza normelor de venit si o alta activitate independenta venitul net anual se determina in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Indiferent de forma de impozitare, impozitul pe venit se plateste trimestrial, cu urmatoarele termene: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie.

2. CASS ( contributia de asigurari sociale de sanatate)

Cota de taxa este 5.5% aplicata asupra bazei de impunere.
• Baza de impunere si termenele de plata sunt aceleasi ca si cele aferente impozitului pe venit;
• Dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contributia, aceasta nu poate fi mai mica decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe tară, lunar. Salariul minim brut pe tara pentru anul 2011 este de 670 lei. Dupa primirea Deciziei de impunere de la ANAF, aceasta trebuie depusa anual, in copie, la Casa de Sanatate, ca document justificativ privind veniturile realizate, concomitent cu Declaratia anexa 5( de pe adresa www.casmb.ro)

3. CAS ( contributia de asigurari sociale – pensii)

Cota de taxa este este de 31.3% aplicat asupra sumei lunare asigurate.

• In sistemul public de pensii sunt asigurate in mod obligatoriu persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, in situatia in care nu beneficiaza de o alta forma de asigurare ( contract de munca, pensie, etc). Persoanele fizice autorizate sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna Declaratia individuala de asigurare in temen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia respectiva;
• Persoanele fizice autorizate care au si contract de munca, nu au obligatia sa declare si sa plateasca CAS;
• Suma asigurata este stabilita de asigurat prin declaratia individuala de asigurare, dar aceasta nu poate fi mai mica decat suma reprezentand 35% din salariul mediu brut pe economie si nici mai mare decat suma reprezentand de 5 ori salariul mediu brut pe economie, si anume, poate fi orice suma cuprinsa in intervalul: 708 lei si 10.110 lei.
• Plata contributiei se efectueaza lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

ATENTIE !
Contributiile obligatorii platite reprezinta cheltuieli deductibile in anul in care au fost efectuate platile.

4. Taxa pe valoarea adaugata ( TVA )

Persoana fizica autorizata se poate inregistra neplatitor sau platitor de TVA ( lunar sau trimestrial), dupa optiune.

ATENTIE !
Cei care se inregistreaza neplatitori de TVA, trebuie sa se inregistreze ca platitori in cazul in care depasesc plafonul de TVA , in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care s-a atins sau depasit plafonul.

ATENTIE !
Cifra de afaceri pe baza careia se calculeaza plafonul de TVA este diferita de venitul brut care sta la baza calcularii impozitului pe venit. Cifra de afaceri a unei PFA este suma facturilor emise.

Efectele nerespectarii acestei obligatii pot fi majore!

• Plafonul de TVA este echivalentul a 35.000 euro , calculat la cursul din data aderarii Romaniei la UE, rotunjita la mia de lei superioara, adica 119.000 lei pentru un an fiscal intreg;
• In cazul in care PFA este infintat in cursul anului, plafonul de TVA, se ajusteaza proportional cu perioada cuprinsa intre momentul infintarii si finalul anului;
• In cazul in care o persoana inregistrata in scopuri de TVA ( platitor de TVA ), nu depaseste in cursul unui an calendaristic plafonul de TVA, poate solicita pana la data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila incepand cu 1 februarie.


ATENTIE !
Operatiunile scutite de TVA sunt stabilite in Codul Fiscal la art.143. Veniturile obtinute din activitatile enumerate mai jos nu impun inregistrarea in scopuri de TVA indiferent daca valoarea lor depaseste sau nu plafonul de 119.000 lei intr-un an fiscal.

• Cabinete medicale, stomatologice, societati care se ocupa cu transportul bolnavilor
• Activitati de invatamant, prestari de bunuri si servicii catre aceste institutii si meditatii acordate in particular
• Servicii sau livrari legate de protectia sociala, a copiilor si tinerilor
• Servicii legate de activitatile sportive
• Servicii culturale
• Servicii de natura financiar-bancara
• Servicii in asigurari
• Activitati de inchiriere, arendare, concesionare
• Livrari de constructii sau terenuri cu constructii care nu sunt noi

ATENTIE !
Intentia de a efectua operatiuni economice intracomunitare implica inregistrarea in scopuri de TVA cf. art 153 sau 153/1 si inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari in conformitate cu art. 158/2 .

IV. Obligatii declarative

• Declaratia 220 – Declaratie privind venitul estimat;
• Decaratia 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania;
• Declaratia privind obligatiile de constituire şi plata la FNUASS;
Declaratia individuala de asigurare sociala ( CAS);
• Declaratia 392A- Declaratie informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul precedent; *
• Declaratia 392B- Declaratie informativa privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul precendent;
• Declaratia 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata;*
• Declaratia 394 – Declaratie informativa privind livrările /prestările şi achizitiile efectuate pe teritoriul national. *

*)Aceste declaratii se intocmesc de catre platitorii de TVA.

In functie de specificul activitatii, de schimbarile intervenite in situatia fiscala, sau de statutul de angajator, este necesara intocmirea unor declaratii suplimentare.

V. Registre obligatorii

• Registrul unic de control
• Registrul de incasari si plati ( acesta nu este un registru obligatoriu pentru persoanele impozitate pe baza normelor anuale de venit).
• Registrul inventar

ATENTIE ! Orice activitate desfasurata de o persoana fizica, poate fi reconsiderata ca fiind activitate dependenta daca :
• Se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit;
• Foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit;
• Platitorul de venit suporta cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit,
• Platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, vor fi recalculate si platite, fiind datorate SOLIDAR de catre platitorul si beneficiarl de venit.

Activitatile care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe potrivit Legii 8/1996 privind dreptul de autor  nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente.

Activitati dependente versus activitati independente

Persoanele fizice autorizate pot desfasura doua tipuri de activitati: dependente si independente.

Activitatile dependente sunt definite de Codul Fiscal ca orice activitati desfasurate de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

Potrivit art. 7 al Codului Fiscal, o activitate este dependenta in mai multe cazuri:

  • daca beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
  • daca in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit;
  • daca platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
  • daca platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

De cealalta parte, veniturile din activitatile independente in cazul PFA-urilor cuprind: veniturile comerciale, veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Impozitarea PFA: sistem real sau norma de venit

Persoanele fizice autorizate datoreaza la bugetul de stat impozit pe venit de 16%. PFA-urile care desfasoara activitati independente pot opta pentru doua modalitati de impozitare: in sistem real sau norma de venit.

Norma de venit reprezinta, “o suma fixa stabilita anual de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale, in functie de specificul activitatii si de zona in care se desfasoara activitatea, cu conditia ca acea activitate sa se regaseasca in nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual”.

Practic, PFA cu norma norma fixa de venit datoreaza impozit 16% (cota unica) din respectiva norma, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate, in timp ce PFA care opteaza pentru sistemul real de impozitare datoreaza cota de 16% la veniturile nete totale.

In cazul in care PFA opteaza pentru norma de venit si obtine venituri nete mai mari, atunci va fi in avantaj platind 16% raportat la norma de venit. In cazul in care s-a optat pentru norma de venit si se obtin venituri nete mai mici, atunci va datora un impozit mai mare decat cel calculat asupra veniturilor nete”.

In plus, Codul Fiscal precizeaza la art. 49 ca, in cazul in care venitul net se determina pe baza normelor de venit, contribuabilii nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva.

Cum treci de la norma de venit la sistemul real si invers

Potrivt art. 51 din Codul Fiscal, persoanele fizice autorizate pot trece de la norma de venit la impozitarea in sistem real, dar vor trebui sa isi pastreze optiunea de a plati in sistem real timp de doi ani fiscali consecutivi. De asemenea, optiunea de a determina venitul net in sistem real se considera innoita pentru o noua perioada, dupa cei doi ani, daca contribuabilul nu depune o cerere pentru trecerea la norma de venit.

Pentru a putea migra de la norma de venit la stabilirea venitului net in sistem real, contribuabilii trebuie sa depuna o cerere in acest sens la administratia financiara pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

De asemenea, cei care aleg norma de venit trebuie sa stie ca normele de venit se cumuleaza pentru fiecare cod CAEN specificat in certificatul de inmatriculare al PFA, potrivit art. 49, alin. 5, din Codul Fiscal.

Acelasi act normativ stabileste ca norma de venit nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.

Normele de venit valabile in anul 2011 pentru PFA sunt disponibile pe pagina de internet a ANAF.

Obligatii fiscale ale PFA

Dupa inregistrarea la ORC, in termen de maxim 15 zile de la inceperea activitatii, PFA trebuie sa depuna la administratia financiara din raza teritoriala a sediului profesional formularul 220 privind venitul estimat, impreuna cu o cerere de optiune pentru sistemul real de impunere / norme de venit, o copie dupa autorizatia de functionare obtinuta de la ORC, o copie BI/CI si o cerere de inregistrare a Registrului-jurnal de incasari si plati si a Registrului inventar.

In formularul 220 se va declara suma pe care contribuabilul considera ca o va castiga in perioada ramasa din anul fiscal curent.

O alta declaratie pe care persoanele fizice autorizate trebuie sa o mai depuna este Declaratia 392 privind livrarile de bunuri si servicii efectuate in anul anterior, cu clasificarea: 392A  – pentru cei care sunt inregistrati in scopuri TVA (au RO la codul fiscal) si 392B  – pentru cei care nu sunt inregistrati in scopuri TVA (cei care nu au RO la codul fiscal). Formularul se depune la administratia financiara pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui pentru care se face raportarea. Se depune in format electronic, insotit de un formulat completat in doua exemplare (unul va fi predat la administratia financiara impreuna cu suportul electronic, iar celalalt, pastrat de persoana impozabila). Poate fi depus si prin posta, ca scrisoare recomandata.

PFA-urile care au optat pentru sistemul real de impozitare trebuie sa depuna si declaratia 200 privind veniturile realizate din Romania .

Toate formularele se completeaza in dublu exemplar, dintre care unul ramane la contribuabil, si pot fi transmise si prin posta, ca scrisoare recomandata.

In plus, persoana fizica autorizata trebuie sa depuna o serie de documente si la Casa de Pensii si la cea de Sanatate pentru asigurarea in sistemul public de pensii si, respectiv, de sanatate.

Astfel, la Casa de Pensii Judeteana, dosarul va contine declaratia de asigurare, copia dupa actul de identitate, copia dupa Certificatul de inregistrare sau Autorizatie de functionare si o copie a carnetului de munca.

La Casa de Asigurari de Sanatate se depun: declaratia privind obligatiile de constituire si plata la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca, o copie a actui de identitate, o copie a Autorizatiei de functionare sau a Certificatului de inregistrare, precum si o copie a Carnetului de munca sau a Adeverintelor de vechime vizate de Inspectoratul teritorial de munca.

Totodata, la Casa de Asigurari de Sanatate mai trebuie depusa o copie dupa Decizia de impunere privind platile anticipate, document care se primeste prin posta de la Administratia Financiara dupa depunerea declaratiei de venit estimat.

Contributii sociale

Contributiile sociale pe care o persoana fizica autorizata trebuie sa le plateasca au fost, in 2010, subiectul unor modificari legislative importante care au iscat numeroase controverse. Dupa OUG nr. 58/2010, din iunie, care prevedea ca toate PFA-urile trebuie sa plateasca contributii de asigurari sociale, Guvernul s-a razgandit si a emis, in septembrie, un nou act normativ, OUG nr. 82/2010. Prin noua OUG s-a reglementat ca PFA-urile cu activitati independente nu datoreaza decat anumite contributii sociale, spre deosebire de PFA-urile dependente, care sunt obligate la plata tuturor contributiilor.
In cazul in care activitatea unui PFA se incadreaza ca activitate dependenta in relatia cu un client, atunci clientul respectiv va fi obligat la plata unor cotizatii si impozite aferente venitului respectiv, conform OUG58/2010.

Acestea sunt: cotributia la asigurarile sociale de stat (10,5%), contributia la fondul de somaj (0,5%) si impozit pe venit (16% cu retinere si declarare la sursa”, a punctat aceasta.

In aceasta categorie de PFA-uri cu activitati dependente intra acele persoane fizice autorizate care beneficiaza de venituri de natura profesionala in baza unui unui contract de drepturi de autor sau a unei conventii civile.

In ceea ce priveste persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati independente, acestea au de plata catre bugetul de stat impozitul pe venit de 16% din venitul net sau norma de venit si TVA, daca sunt inregistrate in scopuri de TVA, si contributii sociale la sistemul public de pensii si de sanatate.

Asigurarile sociale de sanatate pentru PFA cu activitati independente

PFA cu activitati independente sunt asigurate obligatoriu in sistemul de sanatate si trebuie sa achite o contributie de 5,5% din venitul impozabil neplafonat.

Asigurarea in sistemul de pensii pentru PFA cu activitati independente

De asemenea, persoanele fizice autorizate sunt asigurate si in sistemul asigurarilor de stat (CAS), deci datoreaza contributii si la fondul de pensii.

Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca, stabilita prin lege. Cota pentru contributia de asigurari sociale pentru conditii normale de munca este de 31,3%”.

Actul normativ care reglementeaza aceste contributii este Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care stabileste, la art. 6, ca “persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent a cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului sigurarilor sociale de stat (8.088 lei), sunt obligate sa se asigure personal pe baza declaratiei individuale de asigurare”.

Termenul de declarare este de 30 de zile de la data incadrarii in situatia prevazuta mai sus. Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.Plata contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice se face lunar de catre acestia sau, in numele lor, de catre orice alta persoana, in contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati. Termenul de plata este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata”.

In ceea ce priveste baza lunara de calcul pentru contributia la fondul de pensii, specialistul contactat de Avocatnet.ro a explicat ca aceasta este constituita din venitul lunar asigurat, inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (stabilit la 2022 lei, pentru 2011) si nici mai mult de cinci ori valoarea acestuia.

Exceptari de la plata CAS

Totusi, exista anumite situatii in care persoanele fizice autorizate sunt exceptate de la plata contributiei (CAS). Dintre acestea
, o persoana fizica autorizata nu va contribui la sistemul de pensii daca are calitatea de salariat cu contract de munca sau de pensionar, precum si daca obtine venituri din drepturi de autor si drepturi conexe (definite potrivit art. 7 alin. (1) din Codul fiscal) sau din contracte/conventii incheiate potrivit Codului Civil.

Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin.(1), pct. IV, lit.c), respectiv obtine venituri din activitati independente de cel putin cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut. Daca PFA-ul a estimat venituri mai mici decat 8.088 lei si nu s-a asigurat, dar in momentul cand a inceput sa factureze si sa incaseze a constatat ca ca deja veniturile au sau vor depasi limita de 8.088 lei, este obligat sa se asigure in termen de 30 de zile la o baza de calcul de minim 708 lei si maxim 10.110 lei la care va datora 31.3%. Declaratia individuala de asigurare constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta,conform legii. Daca are incheiat un contract individual de munca nu mai datoreaza CAS

Ce NU plateste PFA cu activitati independente

Conform expertului contactat de Avocatnet.ro, persoanele fizice autorizate nudatoreaza contributii la bugetul asigurarilor pentru somaj, la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale si nici pentru asigurarea in caz de accidente de munca si boli profesionale.

Nici contributia pentru concedii si indemnizatii (FNUASS) nu este obligatorie, insa Mirel Spataru a precizat ca aceasta poate deveni obligatorie daca PFA doreste sa beneficieze de indemnizatii pentru concediile medicale.

Prevederea este reglementata de OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in care se mentioneaza: „…pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit„.

Incetarea activitatii si radierea

O persoana fizica autorizata isi inceteaza activitatea si este radiata, potrivit art. 21 din OUG 44/2008, prin deces sau prin vointa acesteia.

De asemenea, o PFA poate fi radiata si in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, a Registrului Comertului, care stipuleaza ca “Oricine se considera prejudiciat printr-o inmatriculare sau printr-o mentiune din registrul comertului are dreptul sa ceara radierea ei”.

In acest caz, judecatorul delegat se va pronunta asupra cererii de radiere printr-o incheiere, cu citarea partilor.

Art. 21 din OUG nr. 44/2008 mai precizeaza ca “Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata”.